Wednesday, 30 November 2011

Latihan 4

Bina ayat berdasarkan gambar dan pola ayat yang diberi.


1. Pola ayat: FN + FN

_________________________________________________________.


 


2. Pola ayat: FN + FK

________________________________________________________________________.


3. Pola ayat: FN + FA

_________________________________________________________________________.

4. Pola ayat: FA + FS

__________________________________________________________________________

Latihan 3

Berikan pola ayat yang betul bagi ayat-ayat di bawah.

1. Abang mahadi seorang tentera.
   ( _____ + _____ )

2. Bunga cempaka itu sangat harum.
    ( _____ + _____ )

3. Perabot rumahnya dari Itali.
    ( _____ + _____ )

4. Anak kucing itu sedang asyik mengejar seekor tikus.
    ( _____ + _____ )

5. Sungai Pahang sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia.
    ( _____ + _____ )

6. Sekumpulan murid sedang bermain di padang sekolah.
    ( _____ + _____ )

Latihan 2

Bina ayat berdasarkan pola ayat yang diberikan di bawah.


1. FN + FN
    ________________________________________________________________________.


2. FN + FK
    ________________________________________________________________________.


3. FN + FA
    ________________________________________________________________________.


4. FN + FS
    ________________________________________________________________________.
Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan manakala prediket ialah bahagian yang menerangkan subjek.


Latihan 1
Arahan: Nyatakan bahagian subjek dan prediket. Kamudian nyatakan pola-pola ayat tersebut.


1. Samsul guru Bahasa Melayu.
    Subjek: ___________________________________________________
    Predikat:__________________________________________________
    Pola ayat: _________________________________________________


2. Mereka membaca buku.
    Subjek: ___________________________________________________
    Predikat:__________________________________________________
    Pola ayat:_________________________________________________


3. Anak bongsu Puan Chong itu sangat comel.
    Subjek: __________________________________________________
    Predikat: _________________________________________________
    Pola ayat: ________________________________________________


4. Hadiah ini daripada abang.
    Subjek: __________________________________________________
    Predikat: _________________________________________________
    Pola ayat: ________________________________________________