Wednesday, 30 November 2011

Latihan 3

Berikan pola ayat yang betul bagi ayat-ayat di bawah.

1. Abang mahadi seorang tentera.
   ( _____ + _____ )

2. Bunga cempaka itu sangat harum.
    ( _____ + _____ )

3. Perabot rumahnya dari Itali.
    ( _____ + _____ )

4. Anak kucing itu sedang asyik mengejar seekor tikus.
    ( _____ + _____ )

5. Sungai Pahang sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia.
    ( _____ + _____ )

6. Sekumpulan murid sedang bermain di padang sekolah.
    ( _____ + _____ )

No comments:

Post a Comment