Wednesday, 30 November 2011

Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan manakala prediket ialah bahagian yang menerangkan subjek.


Latihan 1
Arahan: Nyatakan bahagian subjek dan prediket. Kamudian nyatakan pola-pola ayat tersebut.


1. Samsul guru Bahasa Melayu.
    Subjek: ___________________________________________________
    Predikat:__________________________________________________
    Pola ayat: _________________________________________________


2. Mereka membaca buku.
    Subjek: ___________________________________________________
    Predikat:__________________________________________________
    Pola ayat:_________________________________________________


3. Anak bongsu Puan Chong itu sangat comel.
    Subjek: __________________________________________________
    Predikat: _________________________________________________
    Pola ayat: ________________________________________________


4. Hadiah ini daripada abang.
    Subjek: __________________________________________________
    Predikat: _________________________________________________
    Pola ayat: ________________________________________________

No comments:

Post a Comment