Sunday, 23 October 2011

videoLatihan:

Arahan:  Tulis semula ayat tunggal yang terdapat dalam video ini.

1. ______________________________________________________________________________


2. ______________________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________________


5. _______________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment